Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Yayınlar
Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL YAYINLAR

Ürünümüz HAPYVİR AHCCompound , Glutatyon,EGCG(Epigallokateşin

gallat),VitaminC,Hyaluronik asit,Betaglucan,VitB12,Folik Asit içerir. Ürün içeğindeki etken maddeler HPV ASCUS ve Cervical intraepildial displazi (CIN1'E) karşı etkinliği bilimsel olarak

kanıtlanan yayınları sunulmuştur.

İtalya'da 2023 Mart ayında yapılan çalışmada dünyaya HPV'ye karşı en yeni kombinasyon olarak tanıtılan ve 2 yılllık süreçte HPV yüksek risk pozitifliği ve CIN1 lezyonu olarak saptanan /85 tedavi edici özelliği olan EGCG,Hyaluronik asit,Vit B12,folik asit kombinasyonunu içerir.Yine etkinliği yıllardır bilinen AHCC etkin maddesi yüksek antioksidan değeri olan HPV'DE önemli değeri olan glutatyon immün sistemi destekleyen bağışıklığı güçlendiren Betaglucan ve Vitamin C ile zenginleştirilmiştir.

Şimdi bu etken maddelerin HPV üzerine olumlu etkilerinden tek tek bahsedeceğiz.

 

J Clin Med 2023 Mar 10;12(6):2171. doi: 10.3390/jcm12062171.

 

Evaluatining the Efficacy of  Pervistop,a New Combination Based on EGCG,Folid Acid,Vitamin B12 and Hyaluronic Acid on Patients with Human Papilloma Virus(HPV) Persistent Infections and Cervical Lesions: A pilot Study

 

Cesare Aragona 1, Maria Salome Bezerra Espinola 1 , Gabriele Bilotta 2 ,Giuseppina Porcaro 3,Marco Calcagno 4

Affiliations

PMID: 369831  PMCID: PMC10051211  DOI: 10.3390/jcm12062171

 

 EGCG (EPİGALLOKATEŞİN GALLAT): HPV ve Cervical displazi üzerine Dünya üzerinde etkinliği kanıtlanmış yeni nesil HPV tedavisinde en önemli etkin maddelerdir.Spesifik olarak yeşilçay ekstresinden elde edilir HPV onkojenik aktivitesinden sorumlu olan onkojenlerini ve onkopretinlerini (EG/E7) baskılamada kritik rol oynar.

HPV E7 protein ekspresyonu yeşilçay ekstresi tarafından azalır.Rahim ağzı kesesinin kemoprevasyonunda EGCG etkinliği gösterilmiştir.

 

13.Yap J.K.W., Kehoe S.T., Woodman C.B.J., Dawson C.W The Major Constituent of Green Tea ,Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG), Inhibitis the Growth of HPV18-Infected Keratinocytes by Stimulating Proteasomal Turnover of the E6 and E7 Oncoproteins. Pathogens.2021;10;459.doi: 10.3390/pathogens10040459.[PMC free article] [PubMed] [CrossRef]

 

https://www.ncbi.nml.nih.gov/pmc/articles/PMC10051187/

 

FOLIC ASİT VE B12 VİTAMİNİ: Vücutta bir çok fonksiyon için gerekli olan vitaminlerdir ve bilimsel düzeyde biriken kanıtlar Bunların HPV genomunu Yüksek derecede metilasyonu sürdürmede ve malign lezyonlarınla neden olma olasılığı önemli ölçüde azaltmada etkinliğini göstermiştir.düşük B12 serum düzeyi yüksek riskli Servikal lezyon riskini arttırmaktadır.

 

20.Piyathilake C.J., Macaluso M.,Chambers M.M.,Badiga S., Siddiqui N.R., Bell W.C., Edberg J.C.,

Partridge E.E., Alvarez R.D., Johanning G.L Folate and Vitamin B12 May Play a Critical Role in Lowering the HPV 16 Methylation-Associated Risk of Developing Higher Grades of CIN. Cancer Prev. Res. 2014;7:1128-1137. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0143

 

[PMC free article] [PubMed] [CrossRef]  [Google Scholar]

 

 

 

HYALURONİK ASİT: Bu etken madde yeniden epitelizasyon özelliğinden dolayı HPV virüsünün hasarlı mukoza ve epitele girişini etkiler. CIN 1 lezyonlarını gidermede etkilidir.

 

22.Gao F., Yang C.X., Mo W., Liu Y.W., He Y.Q. Hyaluronan oligosaccharides are potential stimulators to angiegenesis via RHAMM mediated signal pathway in wound healing.Clin. Investig. Med.2008;31:E106-E116.

Doi: 10.25011/cim.v31i3.3467. [PubMed] [CrossRef] [Goole Scholar]

 

Aktif Heksoz Correlated Compound,Alfa glucan içerir. Sheki reiki mantarlardan Elde edilen fonksiyonel bir besindir.Antienflamatuar Antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Etkisini optimal doğal öldürücü nk hücre aktivitelerini koruyarak ve sitokin üretimini arttırarak yapar.

 

J Clin Pharmacol. 2022 Dec;62(12):1576-1577. Doi: 10.1002/jcph.2118. Epub 2022 Jul 14.

Could Active Hexose Correlated Compound(AHCC) Currently Be an Appropriate Choice to Clear Human Papillomavirus Infection?

Maryam Farasatinasab 1, Setare Nassiri 2

Affiliations expand

PMID: 35775905  DOI: 10.1002/jcph.2118

 

GLUTATYON: Çok kuvvetli bir antioksidandır.Doğal olarak vücutta bulunur. Ancak yaş ilerledikçe kötü beslneme alkol ya da Sigara ile vücutta azalmaktadır .Servikal displazi CIN1-2-3 ve rahim kanseri olan kadınlarda serum glutatyon seviyesi normalden düşük bulunmuştur. HPV gibi viral enfeksiyonlarda yüksek glutatyon düzeyi olan kişilerin HPVY'yi daha kolay atlattığı görülür.

 

Med Dosw Mikrobiol. 1995;47(3-4):213-8.

[Frequency of HPV infection and level of glutathione  in serum of women with cervix dysplasia]

[Article in Polish]

A Kwasniewska 1,A Tukendorf,M Semczuk

 

BETAGLUCAN: Kuvvetli bir antioksidan ve bağışıklık güçlendirici maddedir. İmmun sistemi destekleyici etkileri kanıtlanmıştır. 6 ay süre ile betaglucan kullanımını ASCUS a /100 ve CIN1 e

%70 etki göstermiş hastalar bu oranda negatife dönmüştür.

 

Minerva Ginecol.2010 Oct;62(5):389-93.

[Effectiveness of the treatment with beta-glucan in the HPV-CIN 1 lesions]

[Article in Italian]

P Scardamaglia 1,C Carraro, P Mancino, P Stentella

Afiliaitons

PMID: 20938424

 

C VİTAMİNİ: Vücudun iyileşme süreci için büyük öneme sahiptir. Amerika'da son yıllarda yapılan bir çalışmada 25 yaş üzeri kadınlarda C vitamini yeterli seviyede ise HPV pozitifliğinin oldukça önemli ölçüde düştüğü kanıtlanmıştır.

Clinical Trial   Med Dosw  Mikrobiol. 1996;48 (3-4):183-8.

[Frequency of HPV infection and the level of ascorbic acid in serum of women with cervix dysplasia]

[Article in Polish]

A Kwasniewska 1 , A Tukendorf, M Semczuk

Affiliations

PMID: 9182140